Przejdź to treści

Nieutrzymywane

Amarok

Odtwarzacz dźwięku

Banji

Aplikacja VoIP

Bliźnięta

Edytor tekstu i prezentacji

Blogilo

blogging client

Jovie

text to audible speech

KAppFinder

adds apps to menus

Karbon

Skalowalna grafika

KAudioCreator

Program zgrywający CD

KFileReplace

Find and replace

KFTPGrabber

Powerful FTP client

Kiosk Admin Tool

predefine desktop configurations

KleverNotes

KleverNotes is a note taking and management application

KLinkStatus

link checker

KMid

MIDI and Karaoke Player

KMLDonkey

MLDonkey peer-to-peer core

KNemo

Blogging client

KNode

Usenet newsgroups

Kolorfill

Gra w wypełnianie barwami

KPager

desktop pager

KPPP

dialup app

KRecipes

Recipe manager

KRemoteControl

kremotedesktop

KsCD

Audio CD Player

KSig

signature app

Kst

real-time large-dataset viewing and plotting tool

KUser

Zarządzanie użytkownikami

KWlan

network

Simon

Rozpoznawanie mowy