Przejdź to treści

PrzechowalniaPlików

Kategorie:   System
Zrzut ekranu PrzechowalniaPlików

Wybieranie wielu plików w dowolnym programie do zarządzania plikami w celu skopiowania i wklejenia jeszcze nigdy nie było przyjemniejsze, szczególnie w przypadku, gdy pliki są w kolejności nie jeden po drugim. Często przy zaznaczaniu plików przy użyciu Ctrl+A lub narzędzia zaznaczania, zdajemy sobie sprawę, że potrzebujemy tylko części zaznaczonych plików. Prowadzi to do nieprzyjemnego usuwania plików z naszego zaznaczaenia. Oczywiście najpowszechniejszym obejściem jest stworzenie nowego katalogu i umieszczenie wszystkich elementów w tym katalogu przed skopiowaniem, lecz jest to bardzo niewydajne i powolne w przypadku kopiowania dużych plików. Ponadto Ctrl+klik wymaga dokładnych zdolności ruchowych, aby nie stracić całego zaznaczenia pliów.

Ten projekt ma nowe rozwiązanie na przedstawiony problem. Dodaje on obsługę wirtualnych katalogów we wszystkich aplikacjach KIO, w których odnośniki do plików i katalogów można tymczasowo zapisać dla sesji. Pliki i katalogi są "dobierane" do tego wirtualnego katalogu. Pliki można dodawać wykorzystując wszystkie zwyczajne działania na plikach takie jak przenieś, kopiuj, wklej lub przeciągnij. Dzięki temu, złożone działania na plikach takie jak przenoszenie plików z wielu urządzeń jest łatwiejsze poprzez przygotowanie działania przed jego wykonaniem.

Rozszerzenia: Dolphin | Gwenview | Konqueror | Krusader

Wgraj na
Linux
Ten klawisz działa tylko z Odkrywcą oraz innymi sklepami z aplikacjami AppStream. Możesz też użyć programu do zarządzania oprogramowaniem swojej dystrybucji.