Przejdź to treści

Heaptrack

Kategorie:   Narzędzia programistów
Podsumować śledzonych danych przydzielonych na pamięci stosu
Zobrazowanie liczby przydzieleń pamięci na stosie na wykresie płomieni
Wykres przydzieleń pamięci na stosie na osi czasu

Heaptrack rejestruje wszystkie przydziały pamięci i przypisuje tym zdarzeniom ślady stosu. Dedykowane narzędzia analizy, które umożliwiają interpretację profilu pamięcy aby:

  • znaleźć gorące miejsca, które wymagają optymalizacji do zmniejszenia zapotrzebowania na pamięć dla twojej aplikacji
  • znaleźć wycieki pamięci, tj. miejsca, które przydzielają pamięć, która nigdy nie zostanie zwolniona
  • znaleźć gorące miejsca przydziału pamięci, tj. miejsca kodu, które są odpowiedzialne za wiele przydzieleń pamięci
  • znaleźć tymczasowe przydzielenia, które są przydzieleniami bezpośrednio zwalnianymi poprzez zwolnienie przydziału
Wgraj na
Linux
Ten klawisz działa tylko z Odkrywcą oraz innymi sklepami z aplikacjami AppStream. Możesz też użyć programu do zarządzania oprogramowaniem swojej dystrybucji.

Wydania RSS

1.4.0 2022-06-15
1.3.0 2021-12-16