Skip to content
Summary of tracked heap memory allocation data
Flamegraph visualization of number of heap memory allocations
Chart of heap memory allocations over time

Heaptrack rejestruje wszystkie przydziały pamięci i przypisuje tym zdarzeniom ślady stosu. Dedykowane narzędzia analizy, które umożliwiają interpretację profilu pamięcy aby:

  • znaleźć gorące miejsca, które wymagają optymalizacji do zmniejszenia zapotrzebowania na pamięć dla twojej aplikacji
  • znaleźć wycieki pamięci, tj. miejsca, które przydzielają pamięć, która nigdy nie zostanie zwolniona
  • znaleźć gorące miejsca przydziału pamięci, tj. miejsca kodu, które są odpowiedzialne za wiele przydzieleń pamięci
  • znaleźć tymczasowe przydzielenia, które są przydzieleniami bezpośrednio zwalnianymi poprzez zwolnienie przydziału

Linux

Zainstaluj na Linuxie This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution’s package manager.