Przejdź to treści

Książka adresowa

Kategorie:   Biuro
Książka adresowa osadzona w Kontact

KAddressBook przechowuje wszystkie osobiste dane o twojej rodzinie, znajomych i innych kontaktach. Obsługuje wiele usług, wliczając w to NextCloud, Kolab, Kontakty Google, Microsoft Exchange (EWS), a także dowolny standardowy serwer CalDAV.

Możliwości:

  • Rozbudowane wyszukiwanie - KAddressBook ma ustawialne filtry i zaawansowane możliwości wyszukiwania
  • Wykrywanie powieleń i scalanie - KAddressBook ma możliwość znajdywania powielonych kontaktów z wielu źródeł i może je scalić w pojedynczy kontakt.
  • Dobra obsługa standardów - KAddressBook może importować i eksportować z niemal każdego standardu książki adresowej
  • Integracja LDAP - Może łączyć się do wielu serwerów LDAP, które mogą być później używane do uzupełniania kontaktów przy tworzeniu wiadomości w KMail.
  • Integracja - Integracja z innymi składnikami Kontact, np. eksportowanie przypomnień o urodzinach do KOrgranizera
  • Kody QR - KAddressBook może wyświetlać kod QR dla każdego kontaktów, aby móc szybko go zeskanować na swoim telefonie lub przesłać go do kogoś.
Wgraj na
Linux
Ten klawisz działa tylko z Odkrywcą oraz innymi sklepami z aplikacjami AppStream. Możesz też użyć programu do zarządzania oprogramowaniem swojej dystrybucji.

Wydania RSS

5.23.1 2023-05-11
5.23.0 2023-04-20
5.22.3 2023-03-02
5.22.2 2023-02-02