Skip to content
Książka adresowa osadzona w Kontact

KAddressBook przechowuje wszystkie osobiste dane o twojej rodzinie, znajomych i innych kontaktach. Obsługuje wiele usług, wliczając w to NextCloud, Kolab, Kontakty Google, Microsoft Exchange (EWS), a także dowolny standardowy serwer CalDAV.

Możliwości:

  • Zaawansowane wyszukiwanie - KAddressBook ma ustawialne filtry i zaawansowane możliwości wyszukiwania
  • Wykrywanie powieleń i scalanie - KAddressBook ma możliwość znajdywania powielonych kontaktów z wielu źródeł i może je scalić w pojedynczy kontakt.
  • Dobra obsługa standardów - KAddressBook może importować i eksportować z niemal każdego standardu książki adresowej
  • Integracja LDAP - Może łączyć się do wielu serwerów LDAP, które mogą być później używane do uzupełniania kontaktów przy tworzeniu wiadomości w KMail.
  • Integracja - Integracja z innymi składnikami Kontact, np. eksportowanie przypomnień o urodzinach do KOrgranizera
  • Kody QR - KAddressBook może wyświetlać kod QR dla każdego kontaktów, aby móc szybko go zeskanować na swoim telefonie lub przesłać go do kogoś.

Linux

Zainstaluj na Linuxie This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution’s package manager.

Wydania

5.17.1 2021-05-13
5.17.0 2021-04-22
5.16.3 2021-03-04
5.16.2 2021-02-04