Przejdź to treści

KAlarm

Kategorie:   Narzędzia
Okno ustawień KAlarm z próbną wiadomością alarmową

KAlarm jest osobistym programem KDE do planowania wiadomości alarmowych, poleceń i wiadomości pocztowych

Możliwości:

  • Wyświetlanie alarmów przy użyciu własnych wiadomości tekstowych, tekstu wytworzonego przez polecenie lub plik tekstowy czy obraz.
  • Alarmy dźwiękowe używające pliku dźwiękowego
  • Powtarzające się alarmy w odstępach co godzinę/minutę, dziennie, tygodniowo, miesięcznie, rocznie lub uruchamiane przy każdym logowaniu
  • Własne kolory i czcionki dla wyświetlanych alarmów
  • Obsługa wielu kalendarzy alarmów, które na przykład umożliwiają współdzielenie alarmów pomiędzy komputerem przenośnym i biurkowym.
Wgraj na
Linux
Ten klawisz działa tylko z Odkrywcą oraz innymi sklepami z aplikacjami AppStream. Możesz też użyć programu do zarządzania oprogramowaniem swojej dystrybucji.

Wydania RSS

3.6.4 2024-02-15
3.6.3 2023-12-07
3.6.2.1 2023-11-09