Przejdź to treści

KAlarm

Kategorie:   Narzędzia
Okno ustawień KAlarm z próbną wiadomością alarmową

KAlarm jest osobistym programem KDE do planowania wiadomości alarmowych, poleceń i wiadomości pocztowych

Możliwości:

 • Wyświetlanie alarmów przy użyciu własnych wiadomości tekstowych, tekstu wytworzonego przez polecenie lub plik tekstowy czy obraz.
 • Alarmy dźwiękowe używające pliku dźwiękowego
 • Powtarzające się alarmy w odstępach co godzinę/minutę, dziennie, tygodniowo, miesięcznie, rocznie lub uruchamiane przy każdym logowaniu
 • Własne kolory i czcionki dla wyświetlanych alarmów
 • Obsługa wielu kalendarzy alarmów, które na przykład umożliwiają współdzielenie alarmów pomiędzy komputerem przenośnym i biurkowym.
Wgraj na
Linux
Ten klawisz działa tylko z Odkrywcą oraz innymi sklepami z aplikacjami AppStream. Możesz też użyć programu do zarządzania oprogramowaniem swojej dystrybucji.

Wydania RSS

3.8.1.2 2024-06-13
3.8.1.1 2024-05-23
3.8.1 2024-04-11

Release description

 • Display error message if error occurs trying to play an audio file.
3.8.0 2024-03-21

Release description

 • Use libcanberra instead of Phonon to play sounds, for thread safety.
 • In Edit Alarm dialog, allow save if Set Volume checkbox is toggled.
3.7.0 2024-02-28

Release description

 • Convert to Qt6 / KDE Frameworks 6.
 • Enable wake-from-suspend for multiple alarms if user kernel alarm timers are supported (Linux only).
 • Set units for reminder and late-cancel depending on date-only selection in Edit Alarm Template dialog.
 • Remove migration of pre-Akonadi KResources calendar configuration.
3.6.4 2024-02-15