Przejdź to treści

KEXI

Kategorie:   Biuro
Zrzut ekranu KEXI
Widok tabeli
Opracowywanie zapytań
Edytor SQL
Opracowywanie formularzy
Opracowywanie sprawozdań
Importowanie bazy danych MS Access

KEXI to aplikacja do graficznego tworzenia baz danych. Można jej używać do opracowywania programów bazodanowych,wstawiania, edycji i przetwarzania danych, a także do wykonywania zapytań.Dostęp do danych można zapewniać przy pomocy formularzy. Wszystkie obiekty bazy danych, tabele, zapytania, formularze i raporty, itp. są przechowywane w bazie danych, co czyni je łatwymi do współdzielenia i opracowywania.

Możliwości:

  • W pełni wizualna możliwość tworzenia tabel, zapytań, formularzy i raportów
  • Wykonywanie zapytań, obsługa dla zapytań parametrycznych
  • Bezpośrednia obsługa baz danych SQLite, MySQL oraz PostgreSQL
  • Jedyne graficzne narzędzie wieloplatformowe, dzięki któremu łatwo można zaimportować dane z baz danych MS Access
  • Obsługa tworzenia zapytań w widoku przeznaczonym dla SQL
  • Opracowywanie i wyświetlanie danych relacyjnych przy użyciu pól rozwijanych (kolumn wyszukiwania)
  • Bezpośrednie wprowadzanie danych lub importowanie ich z postaci CSV
  • Zamknięty tryb użytkownika, umożliwiający wyłączenie wszystkich poleceń związanych z edytowaniem twojego projektu
Wgraj na
Linux
Ten klawisz działa tylko z Odkrywcą oraz innymi sklepami z aplikacjami AppStream. Możesz też użyć programu do zarządzania oprogramowaniem swojej dystrybucji.