Przejdź to treści
Keysmith

Keysmith tworzy tokeny do logowania dwustopniowego (2FA)

  • OTP oparte na czasie i haszu

Linux

Wgraj na Linuxie Ten klawisz działa tylko z Odkrywcą oraz innymi sklepami z aplikacjami AppStream. Możesz też użyć programu do zarządzania oprogramowaniem swojej dystrybucji.

Wydania RSS

21.08 2021-08-31
21.07 2021-07-20
21.06 2021-06-10

Plasma Mobile Gear 21.06 release

  • Basic support for account issuer property in keysmith
  • Support configuring issuer when adding new account
  • Support for configuring advanced HOTP/TOTP token details
  • Reduce latency when re-computing tokens
  • Add basic support for otpauth:// URI parsing
  • Allow to accept otpauth:// URI from command line
  • Add a page to recover when account turns out to be already used while adding it
  • Add actions to dismiss/cancel an add account form
  • Respond to D-Bus activation, allows to open keysmith when already running