Przejdź to treści
Geoznaczenie z KGeoTag
KGeoTag jest samodzielnym programem do geooznaczania. Obrazom można przypisać współrzędne geograficzne na różny sposób: z jednej strony, można wykonać dopasowanie z zaszytymi geodanymi zakodowanymi jako GPX, z innej strony współrzędne można ustawić ręcznie, albo poprzez przeciągnięcie na mapę, albo zakładki, albo ręczne wpisanie. Współrzędne te można przechować w nagłówkach obrazów Exif oraz/lub plikach przybocznych XMP.

Linux

Wgraj na Linuxie Ten klawisz działa tylko z Odkrywcą oraz innymi sklepami z aplikacjami AppStream. Możesz też użyć programu do zarządzania oprogramowaniem swojej dystrybucji.