Skip to content
Pobieranie plików w KGet

KGet jest wszechstronnym i przyjaznym użytkownikowi programem do zarządzania pobieraniem.

Możliwości:

  • Pobieranie plików ze źródeł FTP oraz HTTP(S)
  • Wstrzymywanie i wznawianie pobieranych plików, a także możliwość pobrania ich na nowo.
  • Mówi wiele informacji o obecnych i oczekujących pobieraniach.
  • Osadzanie na tacce systemowej.
  • Integracja z przeglądarką internetową Konqueror
  • Obsługa metałączy, które zawierają wiele adresów URL do pobrania, wraz z sumami sprawdzającymi i innymi informacjami.

Linux

Zainstaluj na Linuxie This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution’s package manager.

Wydania

21.04.0 2021-04-22
20.12.3 2021-03-04
20.12.2 2021-02-04
20.12.1 2021-01-07