Przejdź to treści

Kig

Kategorie:   Edukacja Inne platformy:   macOS
Interaktywna geometria z Kig
Kig jest interaktywnym oprogramowaniem matematycznym do nauki i nauczania geometrii. Umożliwia poznawanie figur matematycznych i pomysłów przy użyciu komputera. Program może także służyć jako narzędzie do rysowania figur matematycznych. Konstrukcje można tworzyć przy użyciu punktów, wektorów, linii oraz wielokątów, a wszystkie elementy można bezpośrednio zmieniać przy użyciu myszy. Kig pomaga nauczycielom i uczniom czynić przypuszczenia i pojąć sposób udowadniania teorii geometrycznych.
Wgraj na
Linux
Ten klawisz działa tylko z Odkrywcą oraz innymi sklepami z aplikacjami AppStream. Możesz też użyć programu do zarządzania oprogramowaniem swojej dystrybucji.
Pobierz to ze sklepu Snap

Additional information

Since Kig can import and use third-party macros as built-in objects, it can have new objects, being more and more powerful.

You can extend Kig with macros written in Python. Please look at the Kig Python Scripting API Documentation.

You can also download and import these macros:

Wydania RSS

24.05.0 2024-05-23
24.02.2 2024-04-11
24.02.1 2024-03-21
24.02.0 2024-02-28
23.08.5 2024-02-15

Nightly installers

Kig nightly installers are also available to download from the KDE CDN. These versions are intended for testing purpose. Get involved and help us make them better!

Wersja niestabilna.

Stworzone z najnowszych wersji rozwojowych gałęzi.