Przejdź to treści
Edytowanie dokumentów w Kile

Kile jest przyjaznym użytkownikowi edytorem TeX/LaTeX dla KDE. Kile umożliwia wykorzystanie wszystkich możliwości LaTeX przy użyciu interfejsu graficznego i ma mechanizm interaktywnego podglądu, aby szybko podejrzeć wyniki edycji.

Możliwości:

 • Kompiluj, przekształcaj i oglądaj swoje dokumenty na kliknięcie
 • Samouzupełnianie poleceń (La)TeX
 • Szablony i pomocnicy ułatwiający tworzenie nowych dokumentów
 • Łatwe wstawianie wielu standardowych znaczników i symboli oraz opcja do definiowania (dowolnej liczby) znaczników użytkownika
 • Wyszukiwanie odwrotne i wprzód: kliknij w przeglądarce DVI i przejdź do odpowiadającego wiersza LaTeX w edytorze lub przejdź z edytora do odpowiadającej strony w przeglądarce
 • Znajdowanie rozdziałów lub sekcji jest bardzo proste. Kile tworzy listę wszystkich rozdziałów itp. w twoim dokumencie. Możesz uzyć tej listy do przeskakiwania do danej sekcji.
 • Zbieranie dokumentów należących razem do projektu
 • Łatwe wstawianie cytowań i odwołań przy użyciu projektów
 • Eleastyczny i mądry system budowania do kompilowania twoich dokumentów LaTeX
 • SzybkiPodgląd: podgląd wybranej części dokumentu
 • Łatwy dostęp do źródeł pomocy
 • Zaawansowane polecenia edytowania

Linux

Wgraj na Linuxie Ten klawisz działa tylko z Odkrywcą oraz innymi sklepami z aplikacjami AppStream. Możesz też użyć programu do zarządzania oprogramowaniem swojej dystrybucji.

Kile Instalatory na Windowsa są także dostępne do pobrania z fabryki pakietów binarnych. Wersje te nie zawierają tłumaczeń i są przeznaczone na próby. Weź w tym udział i pomóż nam je usprawnić!

 • Wersja stabilna. Stworzone z najnowszych wersji stabilnej gałęzi. Zawiera najnowsze poprawki błędów.
 • Wersja niestabilna. Stworzone z najnowszych wersji rozwojowych gałęzi.