Przejdź to treści

Kile

Kategorie:   Biuro Inne platformy:   Windows
Edytowanie dokumentów w Kile

Kile jest przyjaznym użytkownikowi edytorem TeX/LaTeX dla KDE. Kile umożliwia wykorzystanie wszystkich możliwości LaTeX przy użyciu interfejsu graficznego i ma mechanizm interaktywnego podglądu, aby szybko podejrzeć wyniki edycji.

Możliwości:

 • Kompiluj, przekształcaj i oglądaj swoje dokumenty na kliknięcie
 • Samouzupełnianie poleceń (La)TeX
 • Szablony i pomocnicy ułatwiający tworzenie nowych dokumentów
 • Łatwe wstawianie wielu standardowych znaczników i symboli oraz opcja do definiowania (dowolnej liczby) znaczników użytkownika
 • Wyszukiwanie odwrotne i wprzód: kliknij w przeglądarce DVI i przejdź do odpowiadającego wiersza LaTeX w edytorze lub przejdź z edytora do odpowiadającej strony w przeglądarce
 • Znajdowanie rozdziałów lub sekcji jest bardzo proste. Kile tworzy listę wszystkich rozdziałów itp. w twoim dokumencie. Możesz uzyć tej listy do przeskakiwania do danej sekcji.
 • Zbieranie dokumentów należących razem do projektu
 • Łatwe wstawianie cytowań i odwołań przy użyciu projektów
 • Eleastyczny i mądry system budowania do kompilowania twoich dokumentów LaTeX
 • SzybkiPodgląd: podgląd wybranej części dokumentu
 • Łatwy dostęp do źródeł pomocy
 • Rozszerzone polecenia edytowania
Wgraj na
Linux
Ten klawisz działa tylko z Odkrywcą oraz innymi sklepami z aplikacjami AppStream. Możesz też użyć programu do zarządzania oprogramowaniem swojej dystrybucji.
Pobierz to od Microsoftu

Wydania RSS

3.0b4 2024-03-17
3.0b3 2019-11-10
3.0b2 2018-05-19
3.0b1 2017-09-30