Przejdź to treści

KmPlot

Kategorie:   Edukacja
Funkcja kwadratowa, jej różniczka i całka narysowane w KmPlot
KmPlot jest programem do rysowania wykresów funkcji, ich całek i różniczek. Wykresy można zabarwiać, a widok jest wysoce ustawialny, skalowalny i można go powiększyć. Program dostarcza zaawansowany analizator składni matematycznej, różne rodzaje wykresów (kartezjański, parametryczny, biegunowy, jawny, różniczkowy) oraz proste narzędzia matematyczne jak np. do znajdowania maksimum/minimum funkcji. Funkcje parametryczne można przedstawić poprzez dostosowanie parametru zmiennej poprzez suwak. Wykresy można eksportować jako zdjęcia w postaci map bitowych (BMP lub PNG), można także je wydrukować.
Wgraj na
Linux
Ten klawisz działa tylko z Odkrywcą oraz innymi sklepami z aplikacjami AppStream. Możesz też użyć programu do zarządzania oprogramowaniem swojej dystrybucji.
Pobierz to ze sklepu Snap

Wydania RSS

1.3.23081 2023-09-14
1.3.23080 2023-08-24
1.3.23043 2023-07-06
1.3.23042 2023-06-08