Przejdź to treści
Funkcja kwadratowa, jej różniczka i całka narysowane w KmPlot
KmPlot jest programem do rysowania wykresów funkcji, ich całek i różniczek. Wykresy można zabarwiać, a widok jest wysoce ustawialny, skalowalny i można go powiększyć. Program dostarcza zaawansowany analizator składni matematycznej, różne rodzaje wykresów (kartezjański, parametryczny, biegunowy, jawny, różniczkowy) oraz proste narzędzia matematyczne jak np. do znajdowania maksimum/minimum funkcji. Funkcje parametryczne można przedstawić poprzez dostosowanie parametru zmiennej poprzez suwak. Wykresy można eksportować jako zdjęcia w postaci map bitowych (BMP lub PNG), można także je wydrukować.

Linux

Wgraj na Linuxie Ten klawisz działa tylko z Odkrywcą oraz innymi sklepami z aplikacjami AppStream. Możesz też użyć programu do zarządzania oprogramowaniem swojej dystrybucji.