Przejdź to treści
Przenośny dynamiczny widok
Biurkowy widok dynamiczny
Przenośny płaski widok
Przenośny dynamiczny widok
Spójna aplikacja pogodowa dla Plazmy. Ma płaskie i dynamiczne/animowane widoki do pokazywania prognozy pogody i innych danych.

Linux

Wgraj na Linuxie Ten klawisz działa tylko z Odkrywcą oraz innymi sklepami z aplikacjami AppStream. Możesz też użyć programu do zarządzania oprogramowaniem swojej dystrybucji.

Wydania RSS

21.08 2021-08-31
21.07 2021-07-20

Changes:

  • Rewrote the weather plasmoid
  • Use inline page indicator for flat mode forecasts
  • Fix location ordering not persisting
21.06 2021-06-10

Changes:

  • Reworked the locations page to better handle long location names
  • Add maximum width to dynamic forecast to better deal with widescreen
  • Remove plasmoid (it is being reworked!)
  • Fixed default page not being loaded when new locations are added
  • Unify application settings location
  • Enable qml debugging when in debug mode
21.05 2021-05-10