Przejdź to treści
Symulacja fizyczna w Step

Krok jest interaktywnym symulatorem fizyki. Umożliwia poznawanie świata fizycznego poprzez symulacje. Działa w następujący sposób: umieszczasz jakieś bryły na scenie, dodajesz jakieś siły jako grawitacja lub sprężyny, a następnie naciskasz na Symulacja i Krok pokaże jak scena się zmieni według praw fizyki. Można zmienić każdą właściwość brył/sił w eksperymencie (nawet podczas symulacji) i zobaczyć jak zmieni się przebieg eksperymentu. Dzięki Krokowi nie tylko można się nauczyć, ale także poczuć jak działa fizyka!

Możliwości:

 • Klasyczna symulacja mechaniczna w dwóch wymiarach
 • Cząstki, sprężyny z tłumieniem, siły grawitacyjne i kulombowskie
 • Bryły sztywne
 • Wykrywanie i obsługa kolizji (obecnie tylko dyskretnie)
 • Miękkie (odkształcalne) bryły symulowane jako systemy cząsteczek-sprężyn edytowanych przez użytkownika, fale dźwiękowe
 • Dynamika molekularna (obecnie przy użyciu potencjału Lennard-Jones): gaz i ciecz, kondensacja i parowanie, obliczanie wielkości makroskopowych i ich wariancji
 • Przekształcanie jednostek i obliczanie wyrażeń: możesz wpisać coś takiego"(2 dni + 3 godziny) * 80 km/h" i zostanie to potraktowane jako wartość odległości (wymaga libqalculate)
 • Obliczanie i propagacja błędów: możesz wpisać wartości takie jak "1.3 ± 0.2" dla każdej własności, a błędy dla wszystkich zależnych własności zostaną obliczone używając równań statystycznych
 • Oszacowanie błędu solvera: błędy wprowadzone przez solver są obliczane i dodawane do błędów podanych przez użytkownika
 • Kilka różnych solwerów: aż do 8-mego rzędu, uwikłane i nieuwikłane, z lub bez adaptowanego kroku czasowego (większość z solwerów wymaga biblioteki GSL)
 • Narzędzie sterujące do łatwego sterowania właściwościami podczas symulacji (nawet przy użyciu własnych skrótów klawiszowych)
 • Narzędzia do wizualizacji wyników: wykres, miara, wskaźnik
 • Kontekstowe informacje dla wszystkich obiektów, zintegrowana przeglądarka wikipedi
 • Zbiór przykładowych eksperymentów, można pobrać więcej z KNewStuff
 • Zintegrowane samouczki

Linux

Wgraj na Linuxie Ten klawisz działa tylko z Odkrywcą oraz innymi sklepami z aplikacjami AppStream. Możesz też użyć programu do zarządzania oprogramowaniem swojej dystrybucji.

Wydania RSS

21.08.2 2021-10-07
21.08.1 2021-09-02
21.08.0 2021-08-12
21.04.3 2021-07-08