Przejdź to treści

Krok

Kategorie:   Edukacja
Symulacja fizyczna w Step

Krok jest interaktywnym symulatorem fizyki. Umożliwia poznawanie świata fizycznego poprzez symulacje. Działa w następujący sposób: umieszczasz jakieś bryły na scenie, dodajesz jakieś siły jako grawitacja lub sprężyny, a następnie naciskasz na Symulacja i Krok pokaże jak scena się zmieni według praw fizyki. Można zmienić każdą właściwość brył/sił w eksperymencie (nawet podczas symulacji) i zobaczyć jak zmieni się przebieg eksperymentu. Dzięki Krokowi nie tylko można się nauczyć, ale także poczuć jak działa fizyka!

Możliwości:

 • Klasyczna symulacja mechaniczna w dwóch wymiarach
 • Cząstki, sprężyny z tłumieniem, siły grawitacyjne i kulombowskie
 • Bryły sztywne
 • Wykrywanie i obsługa kolizji (obecnie tylko dyskretnie)
 • Miękkie (odkształcalne) bryły symulowane jako systemy cząsteczek-sprężyn edytowanych przez użytkownika, fale dźwiękowe
 • Dynamika molekularna (obecnie przy użyciu potencjału Lennard-Jones): gaz i ciecz, kondensacja i parowanie, obliczanie wielkości makroskopowych i ich wariancji
 • Przekształcanie jednostek i obliczanie wyrażeń: możesz wpisać coś takiego"(2 dni + 3 godziny) * 80 km/h" i zostanie to potraktowane jako wartość odległości (wymaga libqalculate)
 • Obliczanie i propagacja błędów: możesz wpisać wartości takie jak "1.3 ± 0.2" dla każdej własności, a błędy dla wszystkich zależnych własności zostaną obliczone używając równań statystycznych
 • Oszacowanie błędu solvera: błędy wprowadzone przez solver są obliczane i dodawane do błędów podanych przez użytkownika
 • Kilka różnych solwerów: aż do 8-mego rzędu, uwikłane i nieuwikłane, z lub bez adaptowanego kroku czasowego (większość z solwerów wymaga biblioteki GSL)
 • Narzędzie sterujące do łatwego sterowania właściwościami podczas symulacji (nawet przy użyciu własnych skrótów klawiszowych)
 • Narzędzia do wizualizacji wyników: wykres, miara, wskaźnik
 • Kontekstowe informacje dla wszystkich obiektów, zintegrowana przeglądarka wikipedi
 • Zbiór przykładowych eksperymentów, można pobrać więcej z KNewStuff
 • Zintegrowane samouczki
Wgraj na
Linux
Ten klawisz działa tylko z Odkrywcą oraz innymi sklepami z aplikacjami AppStream. Możesz też użyć programu do zarządzania oprogramowaniem swojej dystrybucji.
Pobierz to ze sklepu Snap

Additional information

StepCore Library:

StepCore is the physical simulation library on which Step is based. It can be used without Step for complex simulations which require coding or in other software which require physical simulation functionality. It is designed in order to be extensible, tunable and to provide accurate simulation.

Wydania RSS

24.05.2 2024-07-04
24.05.1 2024-06-13
24.05.0 2024-05-23
24.02.2 2024-04-11
24.02.1 2024-03-21
24.02.0 2024-02-28
23.08.5 2024-02-15