Przejdź to treści

Twórca napisów

Kategorie:   Multimedia
Główne okno programu

Twórca napisów jest otwartoźródłowym edytorem napisów tekstowych, który obsługuje podstawowe i rozszerzone działania edycji

Możliwości

 • Otwieranie/zapisywanie formatów napisów tekstowych - SubRip/SRT, MicroDVD, SSA/ASS, MPlayer, TMPlayer oraz napisy YouTube
 • Otwieranie formatów napisów graficznych - VobSub (.idx/.sub/.rar), BluRay/PGS (*.sup), formaty obsługiwane przez ffmpeg (DVD/Vob, DVB, XSUB, HDMV-PGS)
 • Demultipleks strumieni napisów graficznych/tekstowych z plików filmów - SRT, SSA/ASS, MOV text, MicroDVD, DVD/Vob, DVB, XSUB, HDMV-PGS
 • Rozpoznawanie mowy z plików dźwiękowych/obrazu przy użyciu PocketSphinx
 • Sprytne wykrywanie kodowania** języka/tekstu
 • Podgląd na żywo napisów we wbudowanym odtwarzaczu filmów wraz z wyborem ścieżki dźwiękowej
 • Podgląd/edytowanie napisów na graficznym przebiegu fali dźwiękowej wraz z wyborem strumienia dźwięku
 • Synchronizacja poprzez przeciąganie kilku zakotwiczeń i rozciąganie osi czasu
 • Przesuwanie i skalowanie czasu, ponowne przeliczenia czasu trwania wierszy, przekształcenia liczby klatek, itp.
 • Łączenie i dzielenie plików napisów
 • Tłumaczenie napisów w układzie jeden obok drugiego
 • Formatowanie tekstu (kursywa, wytłuszczenie, podkreślenie, kreska, barwa)
 • Sprawdzanie pisowni
 • Wykrywanie błędów czasu pojawiania w napisach
 • Skrypty (JavaScript, Python, Ruby i inne języki obsługiwane przez Kross).
Wgraj na
Linux
Ten klawisz działa tylko z Odkrywcą oraz innymi sklepami z aplikacjami AppStream. Możesz też użyć programu do zarządzania oprogramowaniem swojej dystrybucji.
Pobierz to ze sklepu Snap

Wydania RSS

0.7.1 2021-07-28
 • Fixed script edititing on AppImage
 • Fixed AppImage/Windows builds, themes and look
 • Fixed theme/icons/look outside KDE environment
 • Fixed opening files on windows
 • Fixed various bugs and rare crashes
 • Fixed Undo stack and improved text editing undo
 • Improved/replaced Video player(s) (performance, Wayland support, OpenGL/FFmpeg)
 • Improved Waveform performance
 • Improved LinesWidget/Model performance
 • Improved Wayland support
 • Improved open/save file dialogs to use native dialogs
 • Improved text charsets/encodings/end-of-line selection, detection and handling
 • Improved VobSub support
 • Improved inline editor to support text styles
 • Improved subtitle style rendering
 • Improved character/sec support and added coloring
 • Improvide command line - ability to open all subtitle/media files
 • Added Pause/Duration columns to list view
 • Removed invalid subpicture/x-pgs mime
 • Updated/added many translations - thanks to KDE community
AppImage - x86_64 (60.08 MB)
sha256: ac124b356a008ff8358b0540d8aa7be068cd9df60b55a8bcdfed8a6c48d28dae
- (64.52 MB)
sha256: 2c2415cd69cd6074056446d8ac3f433faf3c6bed0e02a536d65df98e01ae4201
- (35.35 MB)
sha256: e4e200dc3a6687b1593f98355694b74676d65f458180461a3ebc16e505a0f247
Source
sha256: ef9cb3c0c1fe1f40cf9d8e795859b9b28adf2da3be77a076d46bc28df4cd0255
0.7.0 2019-06-27
 • Fixed parsing of absolute paths containing '#' character
 • Fixed open dialogs not showing all supported files
 • Fixed subtitle text not respecting system font configuration
 • Fixed waveform not rendering correctly/completely on some formats
 • Fixed waveform displaying subtitles at wrong times
 • Fixed waveform not working with some
 • Fixes to MPV, GStreamer and Xine video player backends
 • Waveform scrolling is configurable
 • PocketSphinx language models and VAD are configurable
 • Added show status bar action to main window popup menu
 • Improved (scripting) performance
 • Spell checker will use translation text when it is selected
 • Waveform and video docks can be hidden
 • Split lines won't split text on spaces while there are multiple lines
 • Subtitle lines will always stay sorted by their time
 • Improved fullscreen video player
 • Added ability to step by frame
 • Added play rate controls to video menu
 • Updated Croatian translation - thanks @muzena
 • Updated Italian translation - thanks Luigi Toscano @tosky
 • Updated Russian translation - thanks Nick Shaforostoff @shaforostoff
0.6.6 2018-02-11
 • Fixed open video dialog filters
 • Fixed "Insert Line" on waveform adding at the wrong index - thanks @qsniyg
 • Added MMB seeking on waveform - thanks @qsniyg
 • Fixed some compilation issues
 • Updated translations - thanks @gogogogi, @muzena
 • Fixed vobsub when opening from video file and symbol cache filename
 • Fixed subtitle loading times of huge files
 • Improved vobsub text detection
 • Fixed ASS rich text parsing on import subtitle stream action
 • Replaced buggy mplayer vobsub import code with ffmpeg
 • Fixed memory leaks/usage of WaveformWidget's scroll animation
 • Optimized import subtitle stream from video action
 • Replaced gstreamer with ffmpeg libraries in application core usage
 • Added abort button to speech recognition
 • Waveform smooth scrolling
 • Added join/split lines actions to waveform context menu
 • Fixed some crashes, memory leaks and overall code cleanups
 • Cleaned up settings widget and texts
0.6.5 2017-09-18
 • ADD: Added support for binary subtitle formats
 • ADD: fine control video playback speed
 • ADD: controls for video playback speed
 • MOD: GStreamer backend audio improvements.
 • MOD: Moved open video actions under File menu
 • MOD: More tolerant parsing of SubRip subtitles
 • MOD: Improved split lines command
 • MOD: Updated Czech translation - thanks @goliashcz
 • MOD: Updated Croatian translations - thanks @muzena
 • FIX: Waveform widget dragging and speed improvements, fixed buffer overflow
 • FIX: WaveformWidget: zoom out wasn't working on movies without audio
 • FIX: Fixed cases where subtitle hide time would end up before show time
 • FIX: Improved context menus
 • FIX: Fixed moving of anchored lines
 • FIX: Open subtitle wouldn't autoload video in some cases
 • FIX: Open video now includes .divx and .webm extensions
 • FIX: Tools menu scripts are filtered based on installed kross interpreters
 • FIX: Moved custom icons to more standard location, using QIcon::fromTheme()
 • FIX: Error Check > Absolute Duration config fields were changing incorrect values
 • FIX: MPV Backend: fixed deprecated options, updated vo devices - thanks @luzfcb
 • FIX: better rendering on high DPI screens
 • FIX: MPV Backend: framerate/video length wasn't reported to subtitle composer anymore
 • FIX: detection/handling of current playing line
 • FIX: Parsing text containing <font> without color attribute
 • FIX: compilation without xine - thanks @pinotree
 • FIX: ASS parsing - thanks @Martchus
0.6.4 2016-05-07
0.6.3 2016-04-03
0.6.2 2016-03-25
0.6.1 2016-03-15
0.6.0 2016-03-15
0.5.9 2016-02-08
0.5.8 2016-02-07
0.5.7 2014-09-26
0.5.6 2013-11-25
0.5.5 2013-10-09
0.5.4 2013-06-10
0.5.3 2009-05-25
0.5.2 2008-11-12
0.5.1 2008-09-04
0.5.0 2008-07-10
0.4.3 2008-09-04
0.4.2 2008-07-10
0.4.1 2008-04-22
0.4.0 2008-04-11
0.3 2008-01-08
0.2.1 2007-12-16
0.2 2007-12-16
0.1 2007-11-15