Uvítacia obrazovka Ikona
Farebný pohľad na ikony
Farebný pohľad na ikony v tmavom režime
Farebná paleta z Ikona

Ikona je sprievodná aplikácia, ktorá vám pomôže pri navrhovaní ikon. Ikona umožňuje vizualizovať vaše ikony v prostredí podobnom pracovnej ploche Plasma, pristupovať k farebným paletám ako Vánok a exportovať ikony do viacerých veľkostí.

Linux

Inštalovať na Linuxe Toto tlačidlo funguje iba s Discover a ďalšími obchodmi s aplikáciami typu AppStream. Môžete tiež použiť správcu balíkov vašej distribúcie.

Vydania

0.5.2.2 12. júla 2019

This is the initial version.