Skip to content

Kancelária

Arianna

Čítačka elektronických kníh

Basket

Notes and to-dos organizer

Calindori

Kalendár

Calligra Sheets

Tabuľkový procesor

Calligra Stage

Prezentácia

Calligra Words

Textový procesor

Extraktor cez príkazový riadok pre KItinerary

Extraktor cez príkazový riadok pre KItinerary

ghostwriter

Markdown Editor

KAddressBook

Správca kontaktov

Kalendar

Aplikácia Calendar

KBibTeX

Editor BibTeX

KDE Itinerár

Správa itinerára

KEuroCalc

Cenový prevodník a kalkulačka

KEXI

Vizuálny tvorca databázových aplikácií

Kile

LaTeX rozhranie

KMail

Poštový klient

KMyMoney

Osobný manažér financií

Kongress

Conference Companion

Kontact

Osobný manažér informácii

KOrganizer

Osobný plánovač

KTimeTracker

Osobný sledovač času

Lokalize

Počítačom podporovaný prekladový systém

Okular

Prehliadač dokumentov

Plan

Správa projektov

Plan Portfolio

Project Portfolio Management

Plan Work

Správa projektov

Skrooge

Správa vašich peňazí

Telefónny zoznam

Zobrazovať a upraviť kontakty

Tellico

Správca zbierok

Trojitá

IMAP e-mailový klient