Skip to content

Prístupnosť

KMag

Lupa obrazovky

KMouseTool

Automatické klikanie myšou

KMouth

Rozhranie pre syntezátor reči

Plocha

KCalc

Vedecká kalkulačka

KNotes

Vyskakujúce poznámky

Súbor

Ark

Archivačný nástroj

Okteta

Hex editor

Others

Calindori

Kalendár

Extraktor cez príkazový riadok pre KItinerary

Extraktor cez príkazový riadok pre KItinerary

Fielding

Test your REST APIs

Filelight

Štatistiky využitia disku

Francis

Aplikácia Pomodoro

Hodiny

Set alarms and timers, use a stopwatch, and manage world clocks

Kairo

Sportový tréner

Kalkulačka

Kalkulačka plná funkcií

Kate

Pokročilý textový editor

KBackup

Zálohovací program

KCharSelect

Výber znakov

KDE Itinerár

Správa itinerára

Keysmith

Two-factor code generator for Plasma Mobile and Desktop

KFind

Nájdenie súborov alebo priečinkov

Kleopatra

Správca certifikátov a unifikované šifrovacie grafické rozhranie

Kodaskanna

Viacformátový 1D/2D skener kódov

Kookbook

Správca receptov

KRename

Hromadný premenovač súborov

Kronometer

Chronometer

KRuler

Pravítko obrazovky

Krusader

Správca súborov

KTeaTime

Varič čaju

KTimer

Odpočítavané spúšťanie

KTrip

Navigátor verejnej dopravy

KWrite

Textový editor

Nota

Jednoduchý textový editor

Počasie

View real-time weather forecasts and other information

RSI Break

Vyhnite sa chorobe RSI

Smb4K

Pokročilý sieťový prehliadač pre SAMBA

Spectacle

Nástroj na zachytenie snímky obrazovky

Vakzination

Manage your vaccination certificates

Zametač

Čistič systému

Záznamník

Zvukový záznamník

Úlohy

To Do Application

Periférie

KFloppy

Formátovanie diskiet

PIM

KAlarm

Osobný plánovač alarmov

KGpg

Šifrovací nástroj

KTimeTracker

Osobný sledovač času

Zanshin

Aplikácia na správu úloh