KDE's Applications Vývoj

Vývoj

Aplikácie

Cervisia

Rozhranie pre CVS

Clazy

A Clang compiler plugin which emits warnings related to Qt best practices

ELF Dissector

Binárny prieskumník ELF

Heaptrack

Rozhranie pre profiláciu

KAppTemplate

App Code Template Generator

KCachegrind

Rozhranie pre profiler

KDebugSettings

Nastavenie ladenia

kdesrc-build

Tool to allow you to easily build KDE software from its source repositories

kdesvn

Ovládanie revízií Subversion

KDevelop

Integrované vývojové prostredie

KDiff3

Rozhranie Diff/Patch

KImageMapEditor

Editor HTML mapy obrázkov

Galéria Kirigami

Prehliadač widgetov pre Kirigami

Kompare

Rozhranie Diff/Patch

KDE OSM mapa interiéru

OSM mapa interiéru

KUIViewer

Prehliadač súborov UI pre Qt Designer

Konzola KUserFeedback

Konzola na správu UserFeedback

Lokalize

Počítačom podporovaný prekladový systém

Massif-Visualizer

Rozhranie pre profiláciu

Umbrello

Modelár UML

Doplnky

PHP podpora pre KDevelop

Podpora jazyka PHP pre KDevelop

Podpora jazyka Python pre KDevelop

Podpora jazyka Python pre KDevelop

KUIViewer KPart

Prehliadač súborov Qt Designer UI v softvéri používajúcom KParts