KDE's Applications Vzdelávanie

Vzdelávanie

Aplikácie

Artikulate

Tréner výslovnosti Artikulate

Blinken

Hra na zlepšenie pamäte

Cantor

Frontend pre matematický softvér

GCompris

Výuková hra pre deti

KAlgebra Mobile

Vrecková grafická kalkulačka

Kalzium

Periodická tabuľka prvkov

Kanagram

Hra o usporiadaní písmen

KBibTeX

Editor BibTeX

KBruch

Cvičenie zlomkov

KGeography

Geografický tréner

KHangMan

Hra Hangman

Kig

Interaktívna geometria

Kiten

Japonská referencia/študijný nástroj

KLettres

Výuka abecedy

KmPlot

Kreslenie matematických funkcií

KStars

Planetárium

KTouch

Výuka písania na stroji

KTurtle

Výukové programovacie prostredie

KWordQuiz

Precvičovanie slovnej zásoby s kartičkami

LabPlot

Plotting and Data Analysis Software

Marble

Virtuálny glóbus

Minuet

Hudobný výukový softvér

Parley

Tréning slovnej zásoby

Rocs

Teória grafov Rocs

Step

Interaktívny fyzikálny simulátor