Skip to content

FileStash

Categories:   Systém
Screenshot of FileStash

Výber viacerých súborov v ľubovoľnom správcovi súborov na kopírovanie a vkladanie nebol nikdy príjemným zážitkom, najmä ak sú súbory v nesúvislom poradí. Pri výbere súborov pomocou klávesov Ctrl + A alebo nástroja na výber často zistíme, že musíme vybrať iba podmnožinu požadovaných súborov, ktoré sme vybrali. To vedie k ťažkopádnemu odstraňovaniu súborov z nášho výberu. Samozrejme, spoločným riešením je vytvoriť nový priečinok a vložiť všetky položky do tohto priečinka pred kopírovaním, je to však veľmi neefektívny a veľmi pomalý proces, ak je potrebné kopírovať veľké súbory. Ctrl + Click navyše vyžaduje jemné motorické zručnosti, aby sa nestratil celý výber súborov.

Toto je projekt, ktorý má nové riešenie tohto problému. Pridáva podporu virtuálnych priečinkov do všetkých aplikácií KIO, kde je možné odkazy na súbory a priečinky dočasne uložiť do sedenia. Súbory a priečinky sú v tomto virtuálnom priečinku „predpripravené“. Súbory je možné pridať pomocou všetkých bežných operácií správy súborov, ako je presun, kopírovanie a vloženie, alebo pretiahnutím. Zložité operácie so súbormi, ako napr. presúvanie súborov naprieč mnohými zariadeniami, je preto možné jednoduchým spôsobom predpripraviť pred ich vykonaním.

Extends: Dolphin | Gwenview | Konqueror | Krusader

Install on
Linux
This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution's package manager.