Skip to content

Heaptrack

Categories:   Vývoj
Summary of tracked heap memory allocation data
Flamegraph visualization of number of heap memory allocations
Chart of heap memory allocations over time

Heaptrack trasuje všetky pamäťové alokácie a anotuje tieto udalosti s trasovaním sledu. Samostatné analytické nástroje vám pomôžu interpretovať profil pamäťovej haldy na:

  • nájdenie hotspotu, ktoý treba optimalizovať na zníženie použitia pamäte vašej aplikácie
  • nájdenie pamäťových únikov, teda miest, ktoré alokujú pamäť, ktorá sa nikdy neuvoľní
  • nájdenie hotspotov alokácií, teda iest, ktoré spúšťajú veľa volaní alokácie pamäte
  • nájdenie dočasných alokácií, čo sú alokácie, ktoré priamo nasleduje ich dealokácia
Install on
Linux
This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution's package manager.

Vydania RSS

1.4.0 2022-06-15
1.3.0 2021-12-16