Skip to content
Uvítacia obrazovka Ikona
Farebný pohľad na ikony
Farebný pohľad na ikony v tmavom režime
Farebná paleta z Ikona
Ikona je sprievodná aplikácia, ktorá vám pomôže pri navrhovaní ikon. Ikona umožňuje vizualizovať vaše ikony v prostredí podobnom pracovnej ploche Plasma, pristupovať k farebným paletám ako Vánok a exportovať ikony do viacerých veľkostí.

Linux

Inštalovať na Linuxe This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution’s package manager.

Vydania RSS

0.5.2.2 2019-07-12 This is the initial version.