Skip to content
Periodic table of elements view in Kalzium
Kalzium je program, ktorý vám ukáže periodickú tabuľku prvkov. Môžete ho použiť na hľadanie informácií o prvkoch alebo na výuku faktov o periodickej tabuľke. Poskytuje prehľad dôležitých údajov (body topenia, elektrónová afinita, elektronegativita, elektrónová konfigurácia, polomery, hmotnosť, ionizačná energia), tabuľku izotopov a rôzne farebné pohľady periodickej tabuľky (oddelenie rôznych blokov, simulátor rokov, simulátor teploty). Obsahuje nástroje na vizualizáciu spektrálnych čiar každého prvku, kalkulačku molekulárnej hmotnosti, 3D editor molekúl a riešiteľ rovníc pre stechiometrické problémy.

Linux

Inštalovať na Linuxe This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution’s package manager.

Vydania RSS

21.08.2 2021-10-07
21.08.1 2021-09-02
21.08.0 2021-08-12
21.04.3 2021-07-08