Skip to content

KBibTeX

Categories:   Vzdelávanie | Kancelária
Hlavné okno KBibTeX

KBibTeX je aplikácia na správu referencií, ktorú je možné použiť na zbieranie bibliografií TeX/LaTeX a exportovať ich v rôznych formátoch.

KBibTeX dokáže nasledovné veci:

  • Vytvoriť náhľad bibliografií v rôznych formátoch (zdroj (BibTeX), zdroj (RIS), Wikipédia, štandard (XML/XSLT), pekné (XML/XSLT), a iba abstraktné (XML/XSLT)). Dodatočné štýly je možné použiť po inštalácii bibtex2html.
  • Importovať údaje v rôznych bibliografických súborových formátoch ako BibTeX, RIS a ISI (vyžaduje bibutils) a exportovať údaje do PDF (vyžaduje pdflatex), PostScript (vyžaduje latex), RTF (vyžaduje latex2rtf) a HTML.
  • Hľadať dáta položkie bibliografie v online databázach (napr. Google Scholar, ACM, IEEE, arXiv, atď.)
  • Vytvoriť náhľad miestnych alebo vzdialených (online) zdrojov, napr. PDF súborov, odkázaných v položke BibTEX.
  • Nájsť a zlúčiť duplicitné položky v bibliografii.
  • Integrovať vaše bibliografie s editormi LaTeX ako Kile a LyX.
  • Importovať vašu knižnicu Zotero.
Install on
Linux
This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution's package manager.

Vydania RSS

0.9.2 2020-04-26
0.9.1 2019-11-17
0.9 2019-06-05
0.8.2 2019-01-04
0.8.1 2018-06-22
0.7 2017-12-04
0.6.2 2017-06-17