Skip to content

KBibTeX

Categories:   Vzdelávanie | Kancelária
KBibTeX main window

KBibTeX je aplikácia na správu referencií, ktorú je možné použiť na zbieranie bibliografií TeX/LaTeX a exportovať ich v rôznych formátoch.

KBibTeX dokáže nasledovné veci:

  • Vytvoriť náhľad bibliografií v rôznych formátoch (zdroj (BibTeX), zdroj (RIS), Wikipédia, štandard (XML/XSLT), pekné (XML/XSLT), a iba abstraktné (XML/XSLT)). Dodatočné štýly je možné použiť po inštalácii bibtex2html.
  • Importovať údaje v rôznych bibliografických súborových formátoch ako BibTeX, RIS a ISI (vyžaduje bibutils) a exportovať údaje do PDF (vyžaduje pdflatex), PostScript (vyžaduje latex), RTF (vyžaduje latex2rtf) a HTML.
  • Hľadať dáta položkie bibliografie v online databázach (napr. Google Scholar, ACM, IEEE, arXiv, atď.)
  • Vytvoriť náhľad miestnych alebo vzdialených (online) zdrojov, napr. PDF súborov, odkázaných v položke BibTEX.
  • Nájsť a zlúčiť duplicitné položky v bibliografii.
  • Integrovať vaše bibliografie s editormi LaTeX ako Kile a LyX.
  • Importovať vašu knižnicu Zotero.
Install on
Linux
This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution's package manager.

KBibTeX Windows installers are also available to download from the binary-factory. These versions are intended for testing purpose. Get involved and help us make them better!

Vydania RSS

0.9.2 2020-04-26
0.9.1 2019-11-17
0.9 2019-06-05
0.8.2 2019-01-04
0.8.1 2018-06-22
0.7 2017-12-04
0.6.2 2017-06-17