Skip to content

KBreakOut

Categories:   Hry
Hranie KBreakOut

Cieľom programu KBreakOut je zničiť čo najviac tehál bez straty lopty.

Hráč dostane hracie pole obsahujúce množstvo tehál. Guľa putuje po obrazovke a odráža sa od hornej a bočnej steny. Keď je zasiahnutá tehla, lopta sa odrazí a tehla je zničená. Hráč sa stratí na živote, keď sa lopta dotkne spodnej časti ihriska. Aby sa tomu zabránilo, musí hráč použiť pohyblivú tyč na odrazenie lopty smerom nahor, ktorá sa nachádza v dolnej časti okna. Účelom hry je napredovať cez úrovne ničiac všetky tehly prítomné v každej z nich a snažiť sa získať čo najvyššie skóre.

Install on
Linux
This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution's package manager.
Get it from the Snap Store

How to play

The player is presented with a game field containing a number of bricks. A ball travels across the screen, bouncing off the top and side walls. When a brick is hit, the ball bounces away and the brick is destroyed. The player loses a life when the ball touches the bottom of the field. To prevent this from happening, the player has to use a movable bar to bounce the ball upward, situated at the bottom of the window. The purpose of the game is to progress through the levels destroying all bricks present in each, and trying to get a highscore.

Vydania RSS

24.02.2 2024-04-11
24.02.1 2024-03-21
24.02.0 2024-02-28
23.08.5 2024-02-15