Skip to content

KBruch

Categories:   Vzdelávanie Other platforms:   macOS | Windows
Cvičenie zlomkov

KBruch je malý program na výuku počítania so zlomkami a percentami. Sú tu rôzne cvičenia na tento účel a môžete použiť režim učenia na precvičovanie zlomkov. Program kontroluje vstup používateľa a reaguje naň.

Funkcie:

  • Aritmetické cvičenie - v tomto cvičení musíte vyriešiť danú úlohu so zlomkami. Musíte zadať čitateľa a menovateľa. Toto je hlavné cvičenie.
  • Porovnávacie cvičenie - v tomto cvičení musíte porovnať veľkosť 2 daných zlomkov, pomocou symbolov >, < alebo =.
  • Prevodové cvičenie - v tomto cvičení musíte previesť dané číslo na zlomok.
  • Rozkladové cvičenie - v tomto cvičení musíte rozložiť dané číslo na prvočíselné činitele.
  • Percentové cvičenie - v tomto cvičení musíte vypočítať percentá.
Install on
Linux
This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution's package manager.
Get it from the Snap Store

Vydania RSS

24.05.2 2024-07-04
24.05.1 2024-06-13
24.05.0 2024-05-23
24.02.2 2024-04-11
24.02.1 2024-03-21
24.02.0 2024-02-28
23.08.5 2024-02-15

Nightly installers

KBruch nightly installers are also available to download from the KDE CDN. These versions are intended for testing purpose. Get involved and help us make them better!

Unstable version.

Generated from the latest version of the development branch.