Skip to content

KCachegrind

Categories:   Vývoj
Analýza profilovaných údajov pomocou KCachegrind

KCachegrind je nástroj na vizualizáciu údajov profilu používaný na určenie časovo najnáročnejších častí v behu programu.

Funkcie:

  • KCachegrind vizualizuje profily (teda behovú charakteristiku) aplikácií rôznymi spôsobmi, vrátane vizualizácií grafov volaní a anotácií zdrojov/disassemblera.
  • Môže načítať profily generované simuláciou cache/trasovaním volaní Caltree, nástrojom Valgrind. Teda, profilovanie nepotrebuje žiadnu prípravu, dá s zvládnuť so štandardnými knižnicami a architektúrami pluginov a neovplyvňuje samotné meranie.
  • Skripty konvertera pre OProfile, Perl a PHP.
  • Prepínanie medzi viacerými rozloženiami vizualizácie.
  • Grafy volaní sa dajú exportovať do obrázku (PNG).
  • Súčasné zobrazenie 2 typov udalostí v pohľade volaní a anotácií
Install on
Linux
This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution’s package manager.

Vydania RSS

22.04.1 2022-05-12
22.04.0 2022-04-21
21.12.3 2022-03-03
21.12.2 2022-02-03