Skip to content

KCachegrind

Categories:   Vývoj
Analýza profilovaných údajov pomocou KCachegrind

KCachegrind je nástroj na vizualizáciu údajov profilu používaný na určenie časovo najnáročnejších častí v behu programu.

Funkcie:

  • KCachegrind vizualizuje profily (teda behovú charakteristiku) aplikácií rôznymi spôsobmi, vrátane vizualizácií grafov volaní a anotácií zdrojov/disassemblera.
  • Môže načítať profily generované simuláciou cache/trasovaním volaní Caltree, nástrojom Valgrind. Teda, profilovanie nepotrebuje žiadnu prípravu, dá s zvládnuť so štandardnými knižnicami a architektúrami pluginov a neovplyvňuje samotné meranie.
  • Skripty konvertera pre OProfile, Perl a PHP.
  • Prepínanie medzi viacerými rozloženiami vizualizácie.
  • Grafy volaní sa dajú exportovať do obrázku (PNG).
  • Súčasné zobrazenie 2 typov udalostí v pohľade volaní a anotácií
Install on
Linux
This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution's package manager.
Get it from the Snap Store

Vydania RSS

23.08.2 2023-10-12
23.08.1 2023-09-14
23.08.0 2023-08-24
23.04.3 2023-07-06