Skip to content

KCachegrind

Categories:   Vývoj
Analýza profilovaných údajov pomocou KCachegrind

KCachegrind je nástroj na vizualizáciu údajov profilu používaný na určenie časovo najnáročnejších častí v behu programu.

Funkcie:

  • KCachegrind vizualizuje profily (teda behovú charakteristiku) aplikácií rôznymi spôsobmi, vrátane vizualizácií grafov volaní a anotácií zdrojov/disassemblera.
  • Môže načítať profily generované simuláciou cache/trasovaním volaní Caltree, nástrojom Valgrind. Teda, profilovanie nepotrebuje žiadnu prípravu, dá s zvládnuť so štandardnými knižnicami a architektúrami pluginov a neovplyvňuje samotné meranie.
  • Skripty konvertera pre OProfile, Perl a PHP.
  • Prepínanie medzi viacerými rozloženiami vizualizácie.
  • Grafy volaní sa dajú exportovať do obrázku (PNG).
  • Súčasné zobrazenie 2 typov udalostí v pohľade volaní a anotácií
Install on
Linux
This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution's package manager.

Vydania RSS

22.12.1 2023-01-05
22.12.0 2022-12-08
22.08.3 2022-11-03
22.08.2 2022-10-13