Skip to content
Hlavné okno KCalc
Okno KCalc v číselnom režime
Okno KCalc vo vedeckom režime
Okno KCalc v štatistickom režime

KCalc má všetko, čo by ste očakávali od vedeckej kalkulačky, plus:

  • Trigonometrické funkcie, logické operácie a štatistické výpočty
  • Zásobník výsledkov, ktorý umožní ľahké zavolanie predošlých výsledkov výpočtov
  • Presnosť je definovaná používateľom
  • Displej umožní vystrihnúť a vložiť čísla
  • Farby a písma displeja sú nastaviteľné, čo napomáha použiteľnosti
  • Použitie klávesových väzieb uľahčuje použitie bez ukazovacieho zariadenia

Linux

Inštalovať na Linuxe This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution’s package manager.

Vydania RSS

21.08.2 2021-10-07
21.08.1 2021-09-02
21.08.0 2021-08-12
21.04.3 2021-07-08