Skip to content

KDebugSettings

Categories:   Vývoj
Hlavné okno KDebugSettings.
KDebugSettings upravuje, ktoré QLoggingCategory sú zobrazené. QLoggingCategory tlačí správy na konzole pre aplikácie a môžete definovať, ktoré aplikácie zobrazujú správy pre informácie, varovania alebo kritické chyby, aby pomohli ladiť aplikácie Qt.
Install on
Linux
This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution's package manager.
Get it from the Snap Store

Vydania RSS

24.05.2 2024-07-04
24.05.1 2024-06-13
24.05.0 2024-05-23
24.02.2 2024-04-11
24.02.1 2024-03-21
24.02.0 2024-02-28
23.08.5 2024-02-15