Skip to content
Hlavné okno KDiskFree
KDiskFree zobrazuje dostuné zariadenia na súbory (pevné disky, partície, diskety, CD, atď.) tak isto informácie o ich kapacite, voľnom mieste, type a prípojnom bode. Tiež vám umožnuje pripájať a odpájať disky a prehliadať ich v správcovi súborov.

Linux

Inštalovať na Linuxe This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution’s package manager.

Vydania RSS

21.08.2 2021-10-07
21.08.1 2021-09-02
21.08.0 2021-08-12