Skip to content

KEXI

Categories:   Kancelária
Screenshot of KEXI
Tabuľkový pohľad
Návrhár dotazov
SQL Editor
Návrhár formulárov
Návrhár reportov
Import databázy MS Access

Kexi je vizuálny tvorca databáz, súčasť Calligra Suite. Dá sa použiť na návrh databázových aplikácií, vkladanie a úpravu údajov, vykonávanie dotazov a spracúvanie údajov. Formuláre sa dajú vytvoriť na poskytnutie vlastného rozhrania pre vaše údaje. Všetky databázové objekty - tabuľky, dotazy, formuláre, správy - sú uložené v databáze, čo uľahčuje zdieľanie dát a dizajn.

Funkcie:

  • Plne vizuálny návrh pre tabuľky, dotazy, formuláre a správy
  • Spúšťanie dotazov, podpora pre parametrizované dotazy
  • Podporuje serverové databázy SQLite, MySQL, PostgreSQL
  • Jediný mnohoplatformový grafický nástroj importujúci údaje z databáz MS Access
  • Podporuje návrh dotazov vo vyhradenom SQL pohľade
  • Návrh a zobrazenie relačných dát pomocou combo boxov (lookup stĺpce)
  • Priamy vstup údajov alebo import pomocou formátu CSV
  • Uzamknutý používateľský režim, umožňujúci vám vypnúť všetky príkazy súvisiace s úpravou dizajnu vášho projektu
Install on
Linux
This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution's package manager.