Skip to content

Kig

Categories:   Vzdelávanie Other platforms:   macOS
Interaktívna geometria s Kig
Kig je interaktívny matematický softvér na výuku geometrie. Umožňuje preskúmať matematické objekty a koncepty pomocou počítača a môže slúžiť aj ako kresliaci nástroj pre matematické objekty. Konštrukcie je možné vytvárať pomocou bodov, vektorov, čiar a polygónov a všetky prvky sa dajú meniť priamo pomocou myši. Kig pomáha učiteľom a študentom vytvoriť dohady a pochopiť, ako dokázať geometrické teorémy.
Install on
Linux
This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution's package manager.
Get it from the Snap Store

Additional information

Since Kig can import and use third-party macros as built-in objects, it can have new objects, being more and more powerful.

You can extend Kig with macros written in Python. Please look at the Kig Python Scripting API Documentation.

You can also download and import these macros:

Vydania RSS

24.02.2 2024-04-11
24.02.1 2024-03-21
24.02.0 2024-02-28
23.08.5 2024-02-15

Nightly installers

Kig nightly installers are also available to download from the KDE CDN. These versions are intended for testing purpose. Get involved and help us make them better!

Unstable version.

Generated from the latest version of the development branch.