Skip to content
Úpravy dokumentov v Kile

Kile je užívateľsky príjemný editor TeX/LaTeX od KDE. Kile vám dáva možnosť používať všetky funkcie LaTeXu v grafickom rozhraní a má interaktívne mechanizmy náhľadu, aby ste mohli okamžite vidieť výsledky úprav.

Funkcie:

 • Zostavte, skonvertujte a zobrazte dokument jedným kliknutím
 • Automatické dokončenie príkazov (La)TeX
 • Šablóny a sprievodcovia robia spúšťanie nových dokumentov veľmi jednoduché
 • Jednoduché vkladanie mnohých štandardných značiek a symbolov a možnosť definovať (ľubovoľný počet) užívateľom definovaných značiek
 • Inverzné a predbežné vyhľadávanie: kliknite v prehliadači DVI a prejdite na zodpovedajúcu linku LaTeX v editore alebo prejdite z editora na zodpovedajúcu stránku v prehliadači.
 • Nájdenie kapitoly alebo odsekov je veľmi jednoduché, Kile zostaví zoznam všetkých kapitol atď. v dokumente. Pomocou tohto zoznamu môžete prejsť na príslušnú časť
 • Zbierajte dokumenty, ktoré spolu patria do projektu
 • Ľahké vkladanie citácií a referencií pri použití projektov
 • Flexibilný a inteligentný systém zostavovania na zostavenie vašich dokumentov LaTeX
 • QuickPreview: ukážka vybranej časti dokumentu
 • Ľahký prístup k rôznym zdrojom pomoci
 • Rozšírené editovacie príkazy

Linux

Inštalovať na Linuxe This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution’s package manager.

Kile Windows installers are also available to download from the binary-factory. These versions don’t contains the translations and are intended for testing purpose. Get involved and help us making them better!

 • Stable version. Generated from the latest version of the stable branch. Contains the latest bugfixes.
 • Unstable version. Generated from the latest version of the development branch.