Skip to content
Úpravy dokumentov v Kile

Kile je užívateľsky príjemný editor TeX/LaTeX od KDE. Kile vám dáva možnosť používať všetky funkcie LaTeXu v grafickom rozhraní a má interaktívne mechanizmy náhľadu, aby ste mohli okamžite vidieť výsledky úprav.

Funkcie:

 • Zostavte, skonvertujte a zobrazte dokument jedným kliknutím
 • Automatické dokončenie príkazov (La)TeX
 • Šablóny a sprievodcovia robia spúšťanie nových dokumentov veľmi jednoduché
 • Jednoduché vkladanie mnohých štandardných značiek a symbolov a možnosť definovať (ľubovoľný počet) užívateľom definovaných značiek
 • Inverzné a predbežné vyhľadávanie: kliknite v prehliadači DVI a prejdite na zodpovedajúcu linku LaTeX v editore alebo prejdite z editora na zodpovedajúcu stránku v prehliadači.
 • Nájdenie kapitoly alebo odsekov je veľmi jednoduché, Kile zostaví zoznam všetkých kapitol atď. v dokumente. Pomocou tohto zoznamu môžete prejsť na príslušnú časť
 • Zbierajte dokumenty, ktoré spolu patria do projektu
 • Ľahké vkladanie citácií a referencií pri použití projektov
 • Flexibilný a inteligentný systém zostavovania na zostavenie vašich dokumentov LaTeX
 • QuickPreview: ukážka vybranej časti dokumentu
 • Ľahký prístup k rôznym zdrojom pomoci
 • Rozšírené editovacie príkazy

Linux

Inštalovať na Linuxe This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution’s package manager.