Skip to content

Kile

Categories:   Kancelária Other platforms:   Windows
Úpravy dokumentov v Kile

Kile je užívateľsky príjemný editor TeX/LaTeX od KDE. Kile vám dáva možnosť používať všetky funkcie LaTeXu v grafickom rozhraní a má interaktívne mechanizmy náhľadu, aby ste mohli okamžite vidieť výsledky úprav.

Funkcie:

 • Zostavte, skonvertujte a zobrazte dokument jedným kliknutím
 • Automatické dokončenie príkazov (La)TeX
 • Šablóny a sprievodcovia robia spúšťanie nových dokumentov veľmi jednoduché
 • Jednoduché vkladanie mnohých štandardných značiek a symbolov a možnosť definovať (ľubovoľný počet) užívateľom definovaných značiek
 • Inverzné a predbežné vyhľadávanie: kliknite v prehliadači DVI a prejdite na zodpovedajúcu linku LaTeX v editore alebo prejdite z editora na zodpovedajúcu stránku v prehliadači.
 • Nájdenie kapitoly alebo odsekov je veľmi jednoduché, Kile zostaví zoznam všetkých kapitol atď. v dokumente. Pomocou tohto zoznamu môžete prejsť na príslušnú časť
 • Zbierajte dokumenty, ktoré spolu patria do projektu
 • Ľahké vkladanie citácií a referencií pri použití projektov
 • Flexibilný a inteligentný systém zostavovania na zostavenie vašich dokumentov LaTeX
 • QuickPreview: ukážka vybranej časti dokumentu
 • Ľahký prístup k rôznym zdrojom pomoci
 • Rozšírené editovacie príkazy
Install on
Linux
This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution's package manager.
Get it from Microsoft

Vydania RSS

3.0b4 2024-03-17
3.0b3 2019-11-10
3.0b2 2018-05-19
3.0b1 2017-09-30