Skip to content

KIO S3

Categories:   Internet
Dolphin zobrazujúci obrázok nahraný do Amazon S3 bucket-u.
KIO S3 umožňuje aplikáciám podporujúcim KIO (napríklad Dolphin, Kate alebo Gwenview) prístup a úpravy segmentov a objektov Amazon S3.

Extends: Dolphin | Gwenview | Konqueror | Krusader

Install on
Linux
This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution's package manager.