Skip to content

Kleopatra

Categories:   Nástroje
Prehľad certifikátov v Kleopatra
Kleopatra je správca certifikátov a univerzálne šifrovacie GUI. Podporuje správu X.509 a OpenPGP certifikátov v keyboxe GpgSM a získavanie certifikátov z LDAP serverov.
Install on
Linux
This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution’s package manager.

Vydania RSS

3.1.22.220803 2022-11-03
3.1.22.220802 2022-10-13
3.1.22.220801 2022-09-08
3.1.22.220800 2022-08-18