Skip to content

Kleopatra

Categories:   Nástroje
Prehľad certifikátov v Kleopatra
Kleopatra je správca certifikátov a univerzálne šifrovacie GUI. Podporuje správu X.509 a OpenPGP certifikátov v keyboxe GpgSM a získavanie certifikátov z LDAP serverov.
Install on
Linux
This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution’s package manager.

Vydania RSS

3.1.21.220403 2022-07-07
3.1.21.220402 2022-06-09
3.1.21.220401 2022-05-12
3.1.21.220400 2022-04-21