Skip to content

Kleopatra

Categories:   Nástroje
Prehľad certifikátov v Kleopatra
Kleopatra je správca certifikátov a univerzálne šifrovacie GUI. Podporuje správu X.509 a OpenPGP certifikátov v keyboxe GpgSM a získavanie certifikátov z LDAP serverov.
Install on
Linux
This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution's package manager.

Vydania RSS

3.1.28.230803 2023-11-09
3.1.28.230802 2023-10-12
3.1.28.230801 2023-09-14
3.1.28.230800 2023-08-24