Skip to content

Kleopatra

Categories:   Nástroje
Prehľad certifikátov v Kleopatra
Kleopatra je správca certifikátov a univerzálne šifrovacie GUI. Podporuje správu X.509 a OpenPGP certifikátov v keyboxe GpgSM a získavanie certifikátov z LDAP serverov.
Install on
Linux
This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution's package manager.

Vydania RSS

3.1.24.221203 2023-03-02
3.1.24.221202 2023-02-02
3.1.24.221201 2023-01-05
3.1.24.221200 2022-12-08