Skip to content

Kleopatra

Categories:   Nástroje
Prehľad certifikátov v Kleopatra
Encrypted email viewer in Kleopatra
Kleopatra je správca certifikátov a univerzálne šifrovacie GUI. Podporuje správu X.509 a OpenPGP certifikátov v keyboxe GpgSM a získavanie certifikátov z LDAP serverov.
Install on
Linux
This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution's package manager.

Vydania RSS

3.1.28.240202 2024-04-11
3.1.28.240201 2024-03-21
3.1.28.240200 2024-02-28
3.1.28.230805 2024-02-15