Skip to content
Kvadratická funkcia, jej derivácia a integrál zakreslený pomocou KmPlot
KmPlot je program na zakreslenie grafov funkcií, ich integrálov alebo derivácií. Grafy môžu byť zafarbené a pohľad je vysoko nastaviteľný, škálovateľný a je ho možné približovať. Program obsahuje silný matematický spracovač, rôzne typy zákresu (karteziánsky, parametrický, polárny, implicitný, diferenciálny) a poskytuje jednoduché matematické nástroje ako napríklad na hľadanie maxima/minima funkcie. Parametrizované funkcie je možné vizualizovať úpravou parametra premennej cez posuvník. Zákresy je možné exportovať ako obrázky bitmapového formátu (BMP, PNG) a je ich možné tlačiť.

Linux

Inštalovať na Linuxe This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution’s package manager.

Vydania RSS

1.3.21082 2021-10-07
1.3.21081 2021-09-02
1.3.21080 2021-08-12