Skip to content

KmPlot

Categories:   Vzdelávanie
Kvadratická funkcia, jej derivácia a integrál zakreslený pomocou KmPlot
KmPlot je program na zakreslenie grafov funkcií, ich integrálov alebo derivácií. Grafy môžu byť zafarbené a pohľad je vysoko nastaviteľný, škálovateľný a je ho možné približovať. Program obsahuje silný matematický spracovač, rôzne typy zákresu (karteziánsky, parametrický, polárny, implicitný, diferenciálny) a poskytuje jednoduché matematické nástroje ako napríklad na hľadanie maxima/minima funkcie. Parametrizované funkcie je možné vizualizovať úpravou parametra premennej cez posuvník. Zákresy je možné exportovať ako obrázky bitmapového formátu (BMP, PNG) a je ich možné tlačiť.
Install on
Linux
This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution's package manager.
Get it from the Snap Store

Vydania RSS

1.3.24020 2024-02-28
1.3.23085 2024-02-15
1.3.23084 2023-12-07
1.3.23083 2023-11-09