Skip to content

KmPlot

Categories:   Vzdelávanie Other platforms:   macOS
Kvadratická funkcia, jej derivácia a integrál zakreslený pomocou KmPlot
KmPlot je program na zakreslenie grafov funkcií, ich integrálov alebo derivácií. Grafy môžu byť zafarbené a pohľad je vysoko nastaviteľný, škálovateľný a je ho možné približovať. Program obsahuje silný matematický spracovač, rôzne typy zákresu (karteziánsky, parametrický, polárny, implicitný, diferenciálny) a poskytuje jednoduché matematické nástroje ako napríklad na hľadanie maxima/minima funkcie. Parametrizované funkcie je možné vizualizovať úpravou parametra premennej cez posuvník. Zákresy je možné exportovať ako obrázky bitmapového formátu (BMP, PNG) a je ich možné tlačiť.
Install on
Linux
This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution's package manager.
Get it from the Snap Store

Vydania RSS

1.3.24050 2024-05-23
1.3.24022 2024-04-11
1.3.24021 2024-03-21
1.3.24020 2024-02-28
1.3.23085 2024-02-15

Nightly installers

KmPlot nightly installers are also available to download from the KDE CDN. These versions are intended for testing purpose. Get involved and help us make them better!

Unstable version.

Generated from the latest version of the development branch.