Skip to content
Programovanie v KTurtle
KTurtle je výukové programovacie prostredie na výuku základov programovania. Poskytuje programovacie nástroje zo svojho používateľského prostredia. Použitý programovací jazyk je TurtleScript, ktorý je voľne založený na jazyku Logo. Všetky príkazy a správy sú preložené do jazyka používateľa. KTurtle obsahuje intuitívne zvýrazňovanie syntaxe, jednoduché chybové správy, integrované plátno na kreslenie, integrovaného pomocníka, spomalený záznam a vykonávanie krokov.

Linux

Inštalovať na Linuxe This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution’s package manager.

KTurtle Windows installers are also available to download from the binary-factory. These versions don’t contains the translations and are intended for testing purpose. Get involved and help us making them better!

Vydania RSS

21.08.2 2021-10-07
21.08.1 2021-09-02
21.08.0 2021-08-12
21.04.3 2021-07-08