Skip to content

KTurtle

Categories:   Vzdelávanie Other platforms:   Windows
Programovanie v KTurtle
KTurtle je výukové programovacie prostredie na výuku základov programovania. Poskytuje programovacie nástroje zo svojho používateľského prostredia. Použitý programovací jazyk je TurtleScript, ktorý je voľne založený na jazyku Logo. Všetky príkazy a správy sú preložené do jazyka používateľa. KTurtle obsahuje intuitívne zvýrazňovanie syntaxe, jednoduché chybové správy, integrované plátno na kreslenie, integrovaného pomocníka, spomalený záznam a vykonávanie krokov.
Install on
Linux
This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution's package manager.
Get it from the Snap Store

Additional information

KTurtle Presentation

See it here

Logo Scripts

You can download these Logo files and freely use them with KTurtle.

Vydania RSS

24.05.0 2024-05-23
24.02.2 2024-04-11
24.02.1 2024-03-21
24.02.0 2024-02-28
23.08.5 2024-02-15

Nightly installers

KTurtle nightly installers are also available to download from the KDE CDN. These versions are intended for testing purpose. Get involved and help us make them better!

Unstable version.

Generated from the latest version of the development branch.