Skip to content
Interactive chart of memory consumption over time
Detailed snapshot analysis with callgraph visualization (requires KGraphViewer)
Summary of peak memory consumption of all allocating functions

Massif Visualizer je nástroj, ktorý, kto by to povedal, vizualizuje údaje massif. Môžete spustiť aplikáciu vo Valgrinde s --tool=massif a potom otvoriť vygenerovaný massif.out.%pid vo vizualizátori. Gzip alebo Bzip2 komprimované massif súbory sa dajú otvoriť transaprentne.

Funkcie:

  • Interaktívny graf použitia pamäte v čase.
  • Detailná snímka analýzy s vizualizáciou callgraph (vyžaduje KGraphViewer).
  • Prehľad vrcholu použitia pamäte všetkých alokačných funkcií.

Linux

Inštalovať na Linuxe This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution’s package manager.

Vydania RSS

0.7.0 2017-09-07
0.4.0 2014-11-16
0.3 2011-11-07