Skip to content

Parley

Categories:   Vzdelávanie
Výber kolekcie na školenie v Parley

Parley je tréner slovnej zásoby. Pomôže vám naučiť sa slovnú zásobu, napríklad keď sa snažíte naučiť cudzí jazyk. Podporuje mnoho jazykovo špecifických funkcií, ale dá sa použiť aj na iné výukové účely. Používa metódu rozloženého opakovania učenia, ktorá robí výuku optimálnou. Kolekcie slovnej zásoby sa dajú stiahnuť cez "Získať nový materiál" alebo vytvoriť cez zabudovaný editor.

Režimy tréningu:

  • Učebné karty
  • Zmiešané písmená (poradie písmen v slove)
  • Viacnásobné možnosti
  • Napísané
  • Tréning závislý na jazyku: článok, porovnanie foriem, konjugácie, synonymá/antonymá/odseky
Install on
Linux
This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution's package manager.
Get it from the Snap Store

Parley Windows installers are also available to download from the binary-factory. These versions are intended for testing purpose. Get involved and help us make them better!

Vydania RSS

22.12.1 2023-01-05
22.12.0 2022-12-08
22.08.3 2022-11-03