Skip to content

Simon

Categories:   Unmaintained

This app is unmaintained and no longer released by the KDE community.

Screenshot of Simon

Simon je hlavný frontend pre riešenie na rozpoznávanie reči Simon. Je to klient pre Simond a poskytuje grafické používateľské rozhranie pre správu modelu reči a príkazy.

Funkcie:

  • Simon vie spúšťať všetky druhy príkazov založené na vstupe, ktorý získa zo servera Simond.
  • Simon poskytuje jedinečné riešenie na rozpoznávanie reči. Na rozdiel od preddefinovaného predtrénovaného modelu poskytuje jednoduché používateľské rozhranie na vytvorenie jazykových a akustických modelov od začiatku.
  • Koncový používateľ vie ľahko stiahnuť vytvorené prípady použitia od iných používateľov a zdieľať svoje vlastné.
  • Riešenia príkazov a ovládania určené hlavne pre postihnutých ľudí.
  • Vzhľadom na architektúru, rovnaká verzia Simon sa dá použiť so všetkými jazykmi a dialektmi. Dokonca je možné kombinovať jazyky v jednom modeli, ak je tu nutné.
Install on
Linux
This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution’s package manager.