Skip to content

Simon

Categories:   Nespravované

Táto aplikácia nie je spravovaná a už sa viac nevydáva komunitou KDE.

Screenshot of Simon

Simon je hlavný frontend pre riešenie na rozpoznávanie reči Simon. Je to klient pre Simond a poskytuje grafické používateľské rozhranie pre správu modelu reči a príkazy.

Funkcie:

  • Simon vie spúšťať všetky druhy príkazov založené na vstupe, ktorý získa zo servera Simond.
  • Simon poskytuje jedinečné riešenie na rozpoznávanie reči. Na rozdiel od preddefinovaného predtrénovaného modelu poskytuje jednoduché používateľské rozhranie na vytvorenie jazykových a akustických modelov od začiatku.
  • Koncový používateľ vie ľahko stiahnuť vytvorené prípady použitia od iných používateľov a zdieľať svoje vlastné.
  • Riešenia príkazov a ovládania určené hlavne pre postihnutých ľudí.
  • Vzhľadom na architektúru, rovnaká verzia Simon sa dá použiť so všetkými jazykmi a dialektmi. Dokonca je možné kombinovať jazyky v jednom modeli, ak je tu nutné.
Install on
Linux
This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution's package manager.