Skip to content
Fyzikálna simulácia v Step

Step je interaktívny fyzikálny simulátor. Umožňuje vám objaviť fyzikálny svet cez simulácie. Funguje takto: umiestnite nejaké telesá na scénu, pridáte nejaké sily ako gravitáciu alebo pružiny, potom kliknete na Simulácia a Step vám ukáže, ako sa vaša scéna bude vyvíjať podľa zákonov fyziky. Môžete zmeniť každú vlastnosť telies/síl vo vašom experimente (aj počas simulácie) a vidieť, ako to zmení vývoj experimentu. S programom Step sa nielen učíte, ale aj cítite, ako fyzika funguje!

Funkcie:

 • Simulácie klasickej mechaniky v dvoch rozmeroch
 • Častice, pružiny s tlakom, gravitačné a coulombove sily
 • Tuhé telesá
 • Detekcia kolízií (aktuálne iba oddelené) a ich spracovanie
 • Mäkké (deformovateľné) telesá simulované ako používateľom upraviteľné systémy častíc-pružín, zvukové vlny
 • Molekulárna dynamika (aktuálne používa Lennardov-Jonesov potenciál): plyn a kvapalina, kondenzácia a vyparovanie, výpočet makroskopických kvantít a ich odchýliek
 • Konverzie jednotiek a výpočet výrazov: môžete zadať niečo ako "(2 dni + 3 hodiny) * 80 km/h" a bude to prijaté ako hodnota vzdialenosti (vyžaduje libqalculate)
 • Výpočet a šírenie chýb: môžete zadať hodnoty ako "1,3 ± 0,2" pre ľubovoľnú vlastnosť a chyby pre všetky závislé vlastnosti sa prepočítajú pomocou štatistických vzorcov
 • Odhad chýb riešiteľa: chyby spôsobené riešiteľom sa počítajú a pridávajú do používateľom zadaných chýb
 • Niekoľko rôznych riešiteľov: do 8. úrovne, explicitné a implicitné, s alebo bez adaptívnej časovej pečiatky (väčšina riešiteľov vyžaduje knižnicu GSL)
 • Nástroj ovládača na jednoduché ovládanie vlastností počas simulácie (dokonca s vlastnými klávesovými skratkami)
 • Nástroje na vizualizáciu výsledkov: graf, meter, stopár
 • Kontextové informácie pre všetky objekty, integrovaný prehliadač Wikipédia
 • Kolekcia ukážkových experimentov, viac je možné stiahnuť z KNewStuff
 • Integrované kurzy

Linux

Inštalovať na Linuxe This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution’s package manager.

Vydania RSS

21.08.2 2021-10-07
21.08.1 2021-09-02
21.08.0 2021-08-12
21.04.3 2021-07-08