Skip to content

Step

Categories:   Vzdelávanie
Fyzikálna simulácia v Step

Step je interaktívny fyzikálny simulátor. Umožňuje vám objaviť fyzikálny svet cez simulácie. Funguje takto: umiestnite nejaké telesá na scénu, pridáte nejaké sily ako gravitáciu alebo pružiny, potom kliknete na Simulácia a Step vám ukáže, ako sa vaša scéna bude vyvíjať podľa zákonov fyziky. Môžete zmeniť každú vlastnosť telies/síl vo vašom experimente (aj počas simulácie) a vidieť, ako to zmení vývoj experimentu. S programom Step sa nielen učíte, ale aj cítite, ako fyzika funguje!

Funkcie:

 • Simulácie klasickej mechaniky v dvoch rozmeroch
 • Častice, pružiny s tlakom, gravitačné a coulombove sily
 • Tuhé telesá
 • Detekcia kolízií (aktuálne iba oddelené) a ich spracovanie
 • Mäkké (deformovateľné) telesá simulované ako používateľom upraviteľné systémy častíc-pružín, zvukové vlny
 • Molekulárna dynamika (aktuálne používa Lennardov-Jonesov potenciál): plyn a kvapalina, kondenzácia a vyparovanie, výpočet makroskopických kvantít a ich odchýliek
 • Konverzie jednotiek a výpočet výrazov: môžete zadať niečo ako "(2 dni + 3 hodiny) * 80 km/h" a bude to prijaté ako hodnota vzdialenosti (vyžaduje libqalculate)
 • Výpočet a šírenie chýb: môžete zadať hodnoty ako "1,3 ± 0,2" pre ľubovoľnú vlastnosť a chyby pre všetky závislé vlastnosti sa prepočítajú pomocou štatistických vzorcov
 • Odhad chýb riešiteľa: chyby spôsobené riešiteľom sa počítajú a pridávajú do používateľom zadaných chýb
 • Niekoľko rôznych riešiteľov: do 8. úrovne, explicitné a implicitné, s alebo bez adaptívnej časovej pečiatky (väčšina riešiteľov vyžaduje knižnicu GSL)
 • Nástroj ovládača na jednoduché ovládanie vlastností počas simulácie (dokonca s vlastnými klávesovými skratkami)
 • Nástroje na vizualizáciu výsledkov: graf, meter, stopár
 • Kontextové informácie pre všetky objekty, integrovaný prehliadač Wikipédia
 • Kolekcia ukážkových experimentov, viac je možné stiahnuť z KNewStuff
 • Integrované kurzy
Install on
Linux
This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution's package manager.
Get it from the Snap Store

Additional information

StepCore Library:

StepCore is the physical simulation library on which Step is based. It can be used without Step for complex simulations which require coding or in other software which require physical simulation functionality. It is designed in order to be extensible, tunable and to provide accurate simulation.

Vydania RSS

24.05.0 2024-05-23
24.02.2 2024-04-11
24.02.1 2024-03-21
24.02.0 2024-02-28
23.08.5 2024-02-15