Skip to content

SymbolEditor

Categories:   Grafika
Screenshot of SymbolEditor

SymbolEditor je program, ktorý dokáže vytvárať knižnice objektov QPainterPaths radami, ako ich vykresliť. Pôvodne bol navrhnutý na vytvorenieknižnice symbolov pre aplikáciu KXStitch, ale iné aplikácie využívajúcepodobné funkcie by ich mohli využiť. Existuje niekoľkonástroje na pomoc pri navrhovaní symbolov vrátane čiar, Bézierových kriviek,obdĺžnikov a elíps. Textové znaky je možné vybrať z ľubovoľného písma asymboly sa môžu zrkadliť alebo otáčať. Symboly môžu byť vyplnené alebo nevyplnené,typ konca čiary a štýl spájania sa môžu meniť a hrúbka čiary môže byťpestrá.

Funkcie:

  • Vytváranie viacerých knižníc
  • Vyplnené a nevyplnené symboly
  • Premenlivá šírka čiar, koncové typy a typy pripojení
  • Drag and drop z jednej knižnice do inej
  • Vytvorenie symbolov zo znakov
Install on
Linux
This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution's package manager.
Get it from the Snap Store

Vydania RSS

2.1.0 2019-06-30
2.0.0 2015-11-16
1.5.0 2014-08-17