Preskoči na vsebino

Nevzdrževano

Amarok

Predvajalnik glasbe

Banji

VoIP app

Blogilo

blogging client

Gemini

Obdelava besedil in priprava predstavitev

Jovie

text to audible speech

KAppFinder

adds apps to menus

Karbon

Raztegljiva grafika

KAudioCreator

Zajemalnik CD-jev

KFileReplace

Find and replace

KFTPGrabber

Powerful FTP client

Kiosk Admin Tool

predefine desktop configurations

KLinkStatus

link checker

KMid

MIDI and Karaoke Player

KMLDonkey

MLDonkey peer-to-peer core

KNemo

Blogging client

KNode

Usenet newsgroups

KPager

desktop pager

KPPP

dialup app

KRecipes

Recipe manager

KRemoteControl

kremotedesktop

KsCD

Audio CD Player

KSig

signature app

Kst

real-time large-dataset viewing and plotting tool

KSysGuard

Sistemski nadzornik

KUser

Upravljalnik uporabnikov

KWlan

network

Muon upravljalnik paketov

Upravljalnik paketov

Simon

Prepoznavanje govora