Skip to content
Screeenshot of <no value>

Juk je program za virtuelni džuboks. Podržava zbirke MP3, OGG, Vorbis i FLAC audio fajlova. Daje vam da uređujete „oznake“ audio fajlova, i upravljate zbirkama i listama numera. Težište mu je, u stvari, na upravljanju muzikom.

Mogućnosti:

  • Lista zbirki i više korisnički definisanih lista numera.
  • Skeniranje fascikli radi automatskog uvoza lista numera i muzičkih fajlova pri pokretanju.
  • Dinamičke liste numera za pretrage, koje se automatski ažuriraju kako se polja u zbirci menjaju.
  • Režim prikaza stabla, gde se liste numera automatski generišu po skupovima albuma, izvođača i žanrova.
  • Istorijat lista numera, koji pokazuje koji su se fajlovi puštali i kada.
  • Utkana pretraga za filtriranje liste vidljivih stavki.
  • Mogućnost pogađanja oznaka prema imenu fajla numere.
  • Preimenovanje fajlova na osnovu sadržaja oznaka.
  • Podrška za čitanje i uređivanje oznaka za mnoge formate, uključujući ID3 v1 i v2, i OGG Vorbis.

Linux

Install on Linux This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution’s package manager.

Releases

21.04.1 2021-05-13
21.04.0 2021-04-22
20.12.3 2021-03-04
20.12.2 2021-02-04