Skip to content

Juk

Categories:   Multimedija
Screenshot of Juk

Juk je program za virtuelni džuboks. Podržava zbirke MP3, OGG, Vorbis i FLAC audio fajlova. Daje vam da uređujete „oznake“ audio fajlova, i upravljate zbirkama i listama numera. Težište mu je, u stvari, na upravljanju muzikom.

Mogućnosti:

  • Lista zbirki i više korisnički definisanih lista numera.
  • Skeniranje fascikli radi automatskog uvoza lista numera i muzičkih fajlova pri pokretanju.
  • Dinamičke liste numera za pretrage, koje se automatski ažuriraju kako se polja u zbirci menjaju.
  • Režim prikaza stabla, gde se liste numera automatski generišu po skupovima albuma, izvođača i žanrova.
  • Istorijat lista numera, koji pokazuje koji su se fajlovi puštali i kada.
  • Utkana pretraga za filtriranje liste vidljivih stavki.
  • Mogućnost pogađanja oznaka prema imenu fajla numere.
  • Preimenovanje fajlova na osnovu sadržaja oznaka.
  • Podrška za čitanje i uređivanje oznaka za mnoge formate, uključujući ID3 v1 i v2, i OGG Vorbis.
Install on
Linux
This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution's package manager.
Get it from the Snap Store

Releases RSS

24.02.2 2024-04-11
24.02.1 2024-03-21
24.02.0 2024-02-28
23.08.5 2024-02-15