Skip to content

Juk

Categories:   Multimedija
Screenshot of Juk

Juk je program za virtuelni džuboks. Podržava zbirke MP3, OGG, Vorbis i FLAC audio fajlova. Daje vam da uređujete „oznake“ audio fajlova, i upravljate zbirkama i listama numera. Težište mu je, u stvari, na upravljanju muzikom.

Mogućnosti:

  • Lista zbirki i više korisnički definisanih lista numera.
  • Skeniranje fascikli radi automatskog uvoza lista numera i muzičkih fajlova pri pokretanju.
  • Dinamičke liste numera za pretrage, koje se automatski ažuriraju kako se polja u zbirci menjaju.
  • Režim prikaza stabla, gde se liste numera automatski generišu po skupovima albuma, izvođača i žanrova.
  • Istorijat lista numera, koji pokazuje koji su se fajlovi puštali i kada.
  • Utkana pretraga za filtriranje liste vidljivih stavki.
  • Mogućnost pogađanja oznaka prema imenu fajla numere.
  • Preimenovanje fajlova na osnovu sadržaja oznaka.
  • Podrška za čitanje i uređivanje oznaka za mnoge formate, uključujući ID3 v1 i v2, i OGG Vorbis.
Install on
Linux
This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution's package manager.

Releases RSS

22.12.2 2023-02-02
22.12.1 2023-01-05
22.12.0 2022-12-08
22.08.3 2022-11-03