Gå till innehåll
Övning i Artikulate
Artikulate är ett uttalsövningsprogram som hjälper till att förbättra och fullkomna en elevs uttalsfärdighet på ett främmande språk. Det tillhandahåller kurser med inspelningar av infödda på ett flertal övningsspråk. Eleven laddar ner kurserna, väljer en kategori meningar att öva på, och börjar därefter med att spela in sin egen röst vid uppläsning av meningarna och jämför därefter resultatet med de inföddas inspelningar genom att lyssna på båda. Genom att justera och upprepa sitt eget uttal, kan eleven förbättra sina färdigheter.

Linux

Installera på Linux Knappen fungerar bara med Discover och andra AppStream programbutiker. Du kan också använda distributionens pakethanterare.