Gå till innehåll

Grafik

Arianna

Ebook Reader

Digikam

Fotohanteringsprogram

Färgväljare

Färgväljare

Gwenview

Bildvisare för KDE

Ikona

Ikonförhandsgranskningsverktyg

Kfotoalbum

Fotoalbum

Kgeotag

Program för geografisk lokalisering av foton

Kgraphviewer

Visning av Graphviz dot-grafer

Koko

Bildgalleri

KolourPaint

Ritprogram

Kontrast

Ett kontrollverktyg för färgkontrast

Krita

Digital målning

Kruler

Skärmlinjal

KXStitch

Korsstygnseditor

Okular

Dokumentvisare

Peruse

Serietidningsläsare

Peruse

Serietidningsskapare

Pikasso

Ritprogram

Pix

Bildgalleri

pvfViewer

PC Stitch mönstervisningsprogram

Showfoto

Fotovisning och editor

Skanlite

Program för bildinläsning

Skanpage

Multi-Page Document Scanning Application

Symboleditor

Editor för korsstygnssymboler

Washipad

Minimalistiskt skissanteckningsprogram