Gå till innehåll

Verktyg

Ark

Arkiveringsverktyg

Filelight

Statistik över diskanvändning

Inspelare

Ljudinspelare

Kalarm

Personlig alarmschemaläggning

Kate

Avancerad texteditor

Kbackup

Säkerhetskopieringsprogram

Kcalc

Vetenskaplig miniräknare

Kcharselect

Teckenväljare

Kdialog

Visa dialogrutor från skalskript

Keysmith

Tvåfaktors kodgenerator för Plasma mobil och skrivbord

Kfind

Hitta filer eller kataloger

Kfloppy

Formatera disketter

Kgpg

Krypteringsverktyg

Kleopatra

Certifikathantering och gemensamt grafiskt användargränssnitt för kryptering

Klocka

Ett konvergent klockprogram för Plasma.

Kmag

Förstoringsglas

Kmousetool

Automatiska musklick

Kmouth

Gränssnitt för talsyntes

Knotes

Anteckningslappar

KRename

Ett verktyg för filnamnsbyte i bakgrunden

Kronometer

Kronometer

Krusader

Filhanterare

Ktimer

Nerräknande startprogram

Ktimerracker

Personlig tidmätning

KTrip

Public transport navigator

Kwrite

Texteditor

Nota

Enkel texteditor

Okteta

Hexadecimaleditor

RSIbreak

Hjälp till att förhindra belastningsskador

Räknare

En funktionsrik räknare

Simon

Taligenkänning

Smb4K

Avancerad nätverksbläddrare för SAMBA

Spectacle

Verktyg för att ta skärmbilder

Sweeper

Systemrensning

Tekokaren

Tekokaren

Väder

Ett konvergent väderprogram för Plasma.

Zanshin

Hanteringsprogram av uppgifter