Gå till innehåll

ELF-dissektor

Kategorier:   Utveckling
Ändra storlek på trädavbildningar

ELF-dissektor är användbar om du behöver utföra en eller fler av följande uppgifter:

  • Inspektera framåt- och bakåtberoenden på biblioteks- och symbolnivå.
  • Identifiera prestandaflaskhalsar vid laddning, såsom kostsamma statiska konstruktorer eller överdrivna relokeringar.
  • Storleksprofilering av ELF-filer.

Huvudfunktionalitet:

  • ELF-strukturbläddrare.
  • Visualisering av storleken för de olika delarna av en ELF-file med en trädavbildning.
  • Färgdiagram för relokeringar.
  • Inbyggd disassembler för x86 och AArch64.
  • Bläddrare för minneslayout av datatyper extraherad från DWARF avlusningsinformation.
  • Visning av framåt- och bakåtberoenden.
Installera på
Linux
Knappen fungerar bara med Discover och andra AppStream programbutiker. Du kan också använda distributionens pakethanterare.